Til forsida Til artikkeloversikten Om hjørnet

Sykelønna: Straffer arbeidsgivere som inkluderer

av Ebba Wergeland

Publisert i Fri fagbevegelse 13. juni 2024


Forslaget til endret sykelønn får støtte fra LO og NHO. De vil korte ned arbeidsgiverperioden. Det er bra, men helst burde hele arbeidsgiverperioden bort. Jo mer arbeidsgivere betaler for sykefraværet, jo mindre etterspør de jobbsøkerne som har høyest fraværsrisiko: eldre og personer med kroniske helseproblemer.

Endringsforslaget pålegger arbeidsgiver ekstrautgifter ved lange fravær. Det vil ikke gi mer tilrettelegging, men mer utstøting fra arbeidslivet.  Bedriftsintern tilrettelegging øker bedriftens fraværsutgifter, sammenliknet med utstøting av den sykmeldte via NAV fra sykmelding til oppsigelse, AAP og uføretrygd. Det skyldes at de fleste det gjelder vil ha høy risiko for fravær selv om forholdene blir tilrettelagt. En 55 åring som er langtidssykmeldt for ryggen og får slippe løftene, vil fortsatt ha større risiko for lange fravær enn en ung og frisk kollega. En person med kronisk sykdom vil ha behov for noen lange fravær, selv etter tilrettelegging.

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt etter arbeidsmiljøloven (§ 4) er like gammel som sykelønnsordningen. Hensikten var ikke å redusere sykefraværet. Bestemmelsen skulle sikre at arbeidsforholdene ble tilpasset arbeidstakers alder og helse. Den skulle helst forebygge helseproblemer før det ble nødvendig med langtidssykmelding. Den skulle i alle fall sikre bedriftsintern attføring når sykmeldingen var et faktum. NAV snakker lite med arbeidsgiver om denne plikten i dag. De kunne samarbeidet med Arbeidstilsynet om å følge opp arbeidsgivere med mange langtidssykmeldinger, men gjør det sjelden eller aldri.

Mange arbeidsgivere holder heldigvis på sine ansatte likevel, og krever heller ikke helseattest av nye jobbsøkere. De fører en inkluderende personalpolitikk som gir høyere fravær, men lav turnover. Disse arbeidsgiverne bør ikke straffes økonomisk. De bør ikke betale mer for sykelønnsordningen enn arbeidsgivere som ekskluderer risikogruppene for å få lavt fravær og slippe sykefraværsutgifter. La heller arbeidsgiverne i fellesskap, uansett fraværstall, finansiere sin del av sykelønnsordningen via den generelle arbeidsgiveravgiften.